Belépési nyilatkozat

PIREX PAPÍR TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA KEDVEZMÉNY PROGRAM

Alulírott jelen belépési nyilatkozat elfogadásával kijelentem, hogy a Pirex Papír Törzsvásárlói kártya Kedvezmény Programban részt kívánok venni az alábbiak szerint:

Tudomásul veszem, hogy a regisztrációs űrlap önkéntes elhatározásom alapján történő kitöltésével és elfogadásával jogosultságot szerzek a részemre kiállított Törzsvásárlói kártya használatára, valamint az ahhoz kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.

Kijelentem, hogy a Pirex Papír Törzsvásárlói kártya Kedvezmény Program feltételeiről, és a biztosított kedvezményekről, szolgáltatásokról részletes tájékoztatást kaptam, a részvétel feltételeit elfogadom (Pirex Papír Törzsvásárlói kártya Kedvezmény Program ismertető).

Elfogadom, hogy a Pirex Papír Törzsvásárlói kártya Kedvezmény Programban oly módon vagyok jogosult a kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére, hogy az Ügyfélkártyát a felhasználási helyen az ott jelen lévő alkalmazott részére ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsájtom.

Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a Pirex 98 Kft. a megadott adatokat az Ügyfélkártya programban való részvételem céljából, és ezen célhoz kötötten használja fel és tartja nyilván, így ezen adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra.

Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a Pirex 98 Kft. harmadik személyek részére kizárólag törvényben előírt kötelező rendkívüli adattovábbítások esetén adhatja át. A Pirex 98 Kft. ezen adatokat teljes mértékben a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli.

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Pirex 98 Kft. jelen nyilatkozatban foglalt személyes adataim kezelését végezze.

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

Elfogadom, hogy a Pirex 98 Kft. nem vállal felelősséget az ügyfélkártya elveszítéséből adódó kár bekövetkeztéért, az illetéktelen felhasználásért, egyéb visszaélésért. Amennyiben az Ügyfélkártya megsemmisül, megsérül, elvész vagy ellopják köteles vagyok azt a Pirex 98 Kft.-nak haladéktalanul jelezni.